fe.ks10's diary

きままに

8/7 7268編成 3344編成 など

f:id:sekine333:20140808001853j:plain

520N:7268

f:id:sekine333:20140808001926j:plain

f:id:sekine333:20140808001930j:plain

f:id:sekine333:20140808001931j:plain

f:id:sekine333:20140808001933j:plain

59:3500

77K:3438

f:id:sekine333:20140808001952j:plain

f:id:sekine333:20140808001955j:plain

f:id:sekine333:20140808001957j:plain

f:id:sekine333:20140808002001j:plain

855-854:3344

f:id:sekine333:20140808002017j:plain

f:id:sekine333:20140808002020j:plain

920N:7268との並び

f:id:sekine333:20140808002039j:plain

f:id:sekine333:20140808002042j:plain上野にて

f:id:sekine333:20140808002056j:plain

f:id:sekine333:20140808002100j:plain

f:id:sekine333:20140808002102j:plain

f:id:sekine333:20140808002127j:plain

21N:7268

f:id:sekine333:20140808002139j:plain

75K:3798